Stávající zákazníci, kteří mají doménu na PHP 4 serveru mohou požádat o přesun na PHP 5.5 server (novější software, mod_rewrite přímo v .htaccess, celkově lepší konfigurace). Přesun domény je zdarma. Provoz PHP 4 serverů je postupně ukončován (skriptovací jazyk PHP 4 se již dále nevyvíjí a jeho podpora byla oficiálně ukončena). Nastavení PHP pro PHP 4 servery je uvedeno v následující tabulce.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux
Verze PHP 4.4.9
Konfigurační direktivy
allow_call_time_pass_reference zapnuto lze přenastavit
magic_quotes_gpc zapnuto lze přenastavit
memory_limit 40 MB
max_execution_time 60 s
max_input_time 60 s
post_max_size 8 MB lze navýšit
register_globals zapnuto lze přenastavit
safe_mode zapnuto
upload_max_filesize 2 MB lze navýšit
Knihovny a rozšíření
BZ2 ano
Calendar ano
CType ano
FTP ano
GD ano verze 2.0.28
Iconv ano verze 2.3.2
MBString ano
MySQL ano API 4.0.27
OverLoad ano
PCRE ano
Session ano
Standard ano
Tokenizer ano
XML ano
Zlib ano