Phpinfo pro PHP 5.3 servery

Nastavení PHP pro PHP 5.3 servery je uvedeno v následující tabulce.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux
Verze PHP 5.3.29
Konfigurační direktivy
allow_call_time_pass_reference vypnuto lze přenastavit
allow_url_fopen zapnuto lze přenastavit
allow_url_include vypnuto lze přenastavit
display_errors zapnuto lze přenastavit
display_startup_errors vypnuto lze přenastavit
magic_quotes_gpc vypnuto lze přenastavit
memory_limit 64 MB lze navýšit na 128 MB
max_execution_time 60 s
max_input_time 60 s
post_max_size 200 MB
register_globals vypnuto lze přenastavit
register_long_arrays vypnuto lze přenastavit
safe_mode zapnuto
upload_max_filesize 120 MB
Knihovny a rozšíření
Archive_Tar ano
BCMath ano aktivace e-mailem
BrowsCap ano aktivace e-mailem
BZ2 ano aktivace e-mailem
Calendar ano
CType ano
CURL ano aktivace e-mailem
Date ano
DOM ano
Exif ano aktivace e-mailem
Fileinfo ano
Filter ano
FTP ano
GD ano verze 2.0.34
Gettext ano aktivace e-mailem
Hash ano
Iconv ano verze 2.11.3
IMAP ano aktivace e-mailem
Intl ano aktivace e-mailem
ionCube Loader ano aktivace e-mailem
JSON ano
libXML ano
MBString ano
Mcrypt ano aktivace e-mailem
Mhash ano
MySQL ano API mysqlnd 5.0.8-dev
MySQLi ano API mysqlnd 5.0.8-dev
MySQLnd ano verze 5.0.8-dev
OpenSSL ano aktivace e-mailem
PCRE ano
PDO ano
PDO MySQL ano aktivace e-mailem
PDO SQLite ano
Phar ano
Pspell ano aktivace e-mailem
Reflection ano
Session ano
SimpleXML ano
SOAP ano aktivace e-mailem
SPL ano
SQLite ano
SQLite3 ano
Standard ano
Tidy ano aktivace e-mailem
Tokenizer ano
XML ano
XMLReader ano
XML_Util ano
XMLWriter ano
XSL ano aktivace e-mailem
Zend Guard Loader ano aktivace e-mailem
ZIP ano aktivace e-mailem
Zlib ano

Safe mode

Safe mode je zapnutý (safe_mode = On), avšak operace se soubory fungují stejně, jako kdyby safe mode byl vypnutý. Tj. když chcete vytvářet, modifikovat nebo mazat soubory (resp. adresáře), tak není potřeba přes FTP měnit práva k souborům (adresářům). Upload souborů je rovněž bezproblémový (není nutné nastavovat na adresář práva 0777).