Phpinfo pro PHP 5.3

Nastavení PHP pro PHP 5.3 je uvedeno v následující tabulce.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux
Verze PHP 5.3.29
Konfigurační direktivy
allow_call_time_pass_reference vypnuto lze přenastavit
allow_url_fopen zapnuto lze přenastavit
allow_url_include vypnuto lze přenastavit
always_populate_raw_post_data vypnuto lze přenastavit
auto_append_file nenastaveno lze nastavit
auto_prepend_file nenastaveno lze nastavit
display_errors zapnuto lze přenastavit
display_startup_errors vypnuto lze přenastavit
error_reporting E_ALL &
~E_NOTICE
lze přenastavit
html_errors zapnuto lze přenastavit
log_errors zapnuto lze přenastavit
magic_quotes_gpc vypnuto lze přenastavit
mail_from nenastaveno lze nastavit
max_execution_time 60 s lze navýšit na 300 s
max_file_uploads 20 lze navýšit na 60
max_input_time 60 s lze navýšit na 120 s
max_input_vars 10.000 lze navýšit na 20.000
memory_limit 64 MB lze navýšit na 128 MB
output_buffering 4096 lze vypnout
post_max_size 200 MB lze navýšit na 400 MB
register_globals vypnuto lze přenastavit
register_long_arrays vypnuto lze přenastavit
safe_mode zapnuto
session.gc_maxlifetime 1440 s lze navýšit na 3600 s
short_open_tag zapnuto lze přenastavit
track_errors vypnuto lze přenastavit
upload_max_filesize 120 MB
Knihovny a rozšíření
Archive_Tar ano
BCMath ano lze aktivovat
BrowsCap ano lze aktivovat
BZ2 ano lze aktivovat
Calendar ano
CType ano
CURL ano lze aktivovat
Date ano
DOM ano
Exif ano lze aktivovat
Fileinfo ano
Filter ano
FTP ano
GD ano verze 2.0.34
Gettext ano lze aktivovat
Hash ano
Iconv ano verze 2.11.3
IMAP ano lze aktivovat
Intl ano lze aktivovat
ionCube Loader ano lze aktivovat
JSON ano
libXML ano
MBString ano
Mcrypt ano lze aktivovat
Mhash ano
MySQL ano API mysqlnd 5.0.8-dev
MySQLi ano API mysqlnd 5.0.8-dev
MySQLnd ano verze 5.0.8-dev
OpenSSL ano lze aktivovat
PCRE ano
PDO ano
PDO MySQL ano lze aktivovat
PDO SQLite ano
Phar ano
Pspell ano lze aktivovat
Reflection ano
Session ano
SimpleXML ano
SOAP ano lze aktivovat
SPL ano
SQLite ano
SQLite3 ano
Standard ano
Tidy ano lze aktivovat
Tokenizer ano
XML ano
XMLReader ano
XML_Util ano
XMLWriter ano
XSL ano lze aktivovat
Zend Guard Loader ano lze aktivovat
ZIP ano lze aktivovat
Zlib ano

Safe mode

Safe mode je zapnutý (safe_mode = On), avšak operace se soubory fungují stejně, jako kdyby safe mode byl vypnutý. Tj. když chcete vytvářet, modifikovat nebo mazat soubory (resp. adresáře), tak není potřeba přes FTP měnit práva k souborům (adresářům). Upload souborů je rovněž bezproblémový (není nutné nastavovat na adresář práva 0777).