Phpinfo pro PHP 5.6 servery

Nastavení PHP pro PHP 5.6 servery je uvedeno v následující tabulce.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux
Verze PHP 5.6.32
Konfigurační direktivy
memory_limit 128 MB lze navýšit na 256 MB
max_execution_time 60 s lze navýšit na 300 s
max_input_time 60 s
post_max_size 200 MB
upload_max_filesize 120 MB
Knihovny a rozšíření
Archive_Tar ano
BCMath ano aktivace e-mailem
BrowsCap ano aktivace e-mailem
BZ2 ano aktivace e-mailem
Calendar ano
CType ano
CURL ano aktivace e-mailem
Date ano
DOM ano
Exif ano aktivace e-mailem
Fileinfo ano
Filter ano
FTP ano
GD ano verze 2.1.0
Gettext ano aktivace e-mailem
Hash ano
Iconv ano verze 2.17
ImageMagick ano aktivace e-mailem
IMAP ano aktivace e-mailem
Intl ano aktivace e-mailem
ionCube Loader ano aktivace e-mailem
JSON ano
libXML ano
MBString ano
Mcrypt ano aktivace e-mailem
Mhash ano
MySQL ano API mysqlnd 5.0.11
MySQLi ano API mysqlnd 5.0.11
MySQLnd ano verze 5.0.11
OpenSSL ano aktivace e-mailem
PCRE ano
PDO ano
PDO MySQL ano aktivace e-mailem
PDO SQLite ano
Phar ano
Pspell ano aktivace e-mailem
Reflection ano
Session ano
SimpleXML ano
SOAP ano aktivace e-mailem
SPL ano
SQLite3 ano
Standard ano
Tidy ano aktivace e-mailem
Tokenizer ano
XML ano
XMLReader ano
XML_Util ano
XMLWriter ano
XSL ano aktivace e-mailem
ZIP ano aktivace e-mailem
Zlib ano