Phpinfo pro PHP 7.1 servery

Domény nových zákazníků jsou automaticky dávány na PHP 7.1 server. Nastavení PHP pro PHP 7.1 servery je uvedeno v následující tabulce.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux
Verze PHP 7.1.14
Konfigurační direktivy
allow_url_fopen zapnuto lze přenastavit
allow_url_include vypnuto lze přenastavit
auto_append_file nenastaveno lze nastavit
auto_prepend_file nenastaveno lze nastavit
display_errors zapnuto lze přenastavit
display_startup_errors vypnuto lze přenastavit
error_reporting E_ALL &
~E_NOTICE &
~E_STRICT &
~E_DEPRECATED
lze přenastavit
html_errors zapnuto lze přenastavit
log_errors zapnuto lze přenastavit
mail_from nenastaveno lze nastavit
max_execution_time 60 s lze navýšit na 300 s
max_file_uploads 20 lze navýšit na 60
max_input_time 60 s lze navýšit na 120 s
max_input_vars 10.000 lze navýšit na 20.000
memory_limit 128 MB lze navýšit na 256 MB
output_buffering 4096 lze vypnout
post_max_size 200 MB lze navýšit na 400 MB
session.gc_maxlifetime 1440 s lze navýšit na 3600 s
short_open_tag zapnuto lze přenastavit
track_errors vypnuto lze přenastavit
upload_max_filesize 120 MB
Knihovny a rozšíření
Archive_Tar ano
BCMath ano aktivace e-mailem
BrowsCap ano aktivace e-mailem
BZ2 ano aktivace e-mailem
Calendar ano
CType ano
CURL ano aktivace e-mailem
Date ano
DOM ano
Exif ano aktivace e-mailem
Fileinfo ano
Filter ano
FTP ano
GD ano verze 2.1.0
Gettext ano aktivace e-mailem
Hash ano
Iconv ano verze 2.17
ImageMagick ano aktivace e-mailem
IMAP ano aktivace e-mailem
Intl ano aktivace e-mailem
ionCube Loader ano aktivace e-mailem
JSON ano
libXML ano
MBString ano
Mcrypt ano aktivace e-mailem
MySQLi ano API mysqlnd 5.0.12
MySQLnd ano verze 5.0.12
OpenSSL ano aktivace e-mailem
PCRE ano
PDO ano
PDO MySQL ano aktivace e-mailem
PDO SQLite ano
Phar ano
Pspell ano aktivace e-mailem
Reflection ano
Session ano
SimpleXML ano
SOAP ano aktivace e-mailem
SPL ano
SQLite3 ano
Standard ano
Tidy ano aktivace e-mailem
Tokenizer ano
XML ano
XMLReader ano
XML_Util ano
XMLWriter ano
XSL ano aktivace e-mailem
ZIP ano aktivace e-mailem
Zlib ano