Phpinfo pro PHP 7.2 na CGI serverech

Nastavení PHP pro PHP 7.2 je uvedeno v následující tabulce. Doporučujeme přesun na rychlý FPM server.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux
Verze PHP 7.2.32
Konfigurační direktivy
allow_url_fopen zapnuto lze přenastavit
allow_url_include vypnuto lze přenastavit
auto_append_file nenastaveno lze nastavit
auto_prepend_file nenastaveno lze nastavit
display_errors zapnuto lze přenastavit
display_startup_errors vypnuto lze přenastavit
error_reporting E_ALL &
~E_NOTICE &
~E_STRICT &
~E_DEPRECATED
lze přenastavit
html_errors zapnuto lze přenastavit
log_errors zapnuto lze přenastavit
mail_from nenastaveno lze nastavit
max_execution_time 60 s lze navýšit na 300 s
max_file_uploads 20 lze navýšit na 60
max_input_time 60 s lze navýšit na 120 s
max_input_vars 10.000 lze navýšit na 20.000
memory_limit 128 MB lze navýšit na 256 MB
output_buffering 4096 lze vypnout
post_max_size 200 MB lze navýšit na 400 MB
session.gc_maxlifetime 1440 s lze navýšit na 3600 s
short_open_tag zapnuto lze přenastavit
track_errors vypnuto lze přenastavit
upload_max_filesize 120 MB
Knihovny a rozšíření
Archive_Tar ano
BCMath lze aktivovat
BrowsCap lze aktivovat
BZ2 lze aktivovat
Calendar ano
CType ano
CURL lze aktivovat
Date ano
DOM ano
Exif lze aktivovat
Fileinfo ano
Filter ano
FTP ano
GD ano
Gettext lze aktivovat
Hash ano
Iconv ano
ImageMagick lze aktivovat
IMAP lze aktivovat
Intl lze aktivovat
ionCube Loader lze aktivovat
JSON ano
libXML ano
MBString ano
MySQLi ano
MySQLnd ano
OpenSSL lze aktivovat
PCRE ano
PDO ano
PDO MySQL lze aktivovat
PDO SQLite ano
Phar ano
Pspell lze aktivovat
Reflection ano
Session ano
SimpleXML ano
SOAP lze aktivovat
SPL ano
SQLite3 ano
Standard ano
Tidy lze aktivovat
Tokenizer ano
XML ano
XMLReader ano
XML_Util ano
XMLWriter ano
XSL lze aktivovat
ZIP lze aktivovat
Zlib ano