PHPINFO PRO PHP 8.2 (FPM)

  • FPM servery umožňují velmi rychlé načítání stránek díky technologiím
    SSD + FastCGI + OPcache + HTTP/2
  • Nastavení dalších verzí PHP je k dispozici na stránkách:
    FPM servery - PHPInfo 8.2, 8.1, 8.0, 7.4, 7.2, 7.1
    CGI servery - PHPInfo 7.2, 7.1, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3 a 5.2
   

Výchozí nastavení PHP 8.2 FPM serveru

Změnu verze PHP a přenastavení konfiguračních direktiv lze provádět v administračním systému hostingových služeb.

Základní informace
Operační systém GNU/Linux  
Verze PHP 8.2.20  
Konfigurační direktivy
allow_url_fopen zapnuto lze přenastavit
allow_url_include vypnuto lze přenastavit
auto_append_file nenastaveno lze nastavit
auto_prepend_file nenastaveno lze nastavit
display_errors zapnuto lze přenastavit
display_startup_errors vypnuto lze přenastavit
error_reporting E_ALL &
~E_NOTICE &
~E_STRICT &
~E_DEPRECATED
lze přenastavit
html_errors zapnuto lze přenastavit
log_errors zapnuto lze přenastavit
mail_from nenastaveno lze nastavit
max_execution_time 60 s lze navýšit na 300 s
max_file_uploads 20 lze navýšit na 60
max_input_time 60 s lze navýšit na 120 s
max_input_vars 10.000 lze navýšit na 20.000
memory_limit 128 MB lze navýšit na 256 MB
output_buffering 4096 lze vypnout
post_max_size 200 MB lze navýšit na 400 MB
session.gc_maxlifetime 1440 s lze navýšit na 3600 s
short_open_tag zapnuto lze přenastavit
track_errors vypnuto lze přenastavit
upload_max_filesize 120 MB  
Knihovny a rozšíření
BCMath  
BrowsCap  
BZ2  
Calendar  
CType  
CURL  
Date  
DOM  
Exif  
Fileinfo  
Filter  
FTP  
GD  
Gettext  
Hash  
Iconv  
ImageMagick  
IMAP  
Intl  
ionCube Loader   lze aktivovat
JSON  
libXML  
MBString  
MySQLi  
MySQLnd  
OpenSSL  
PCRE  
PDO  
PDO DBlib  
PDO MySQL  
PDO SQLite  
Phar  
Pspell  
Random  
Reflection  
Session  
SimpleXML  
SOAP  
Sodium  
SPL  
SQLite3  
Standard  
Tidy  
Tokenizer  
XML  
XMLReader  
XMLWriter  
XSL  
Zend OPcache  
ZIP  
Zlib  
 

Potřebujete naši pomoc? Zavolejte nám.

Jako jedni z mála preferujeme telefonický hovor před webovým chatem nebo komunikací přes e-mail.

Telefonický hovor je efektivnější.

222 292 444
 

nejvýhodnější služba

C4 HOSTING
+PROWEB


Oblíbený webhosting s online systémem na úpravu webu

cena 1490 Kč/ročně
1.802,90 vč DPH 21% / ročně

 
Objednat
 

Vstup do administrace